I w końcu…

… po tym jak dużo komentarz – od workmates, kolega, przyjaciel i znajomość (ale nie, I można, od członek rodziny) – jeśli chodzi the brak blog jakaś rodzaj, i gdy the szczyt the blogging zjawisko najwyraźniej przyjeżdżać na the wspólny horyzont, I decydować i początek jeden. …..